Jer ja ne stanujem tu, ni kao slika, ni kao rijec...